منوچهر هادی با انتشار این عکس نوشت: قرنطینه خانگی با خانواده فیلم و کلی کار نکرده.

منوچهر هادی و دخترش