شیلا خداداد با انتشار این عکس نوشت: بهارو این همه دلتنگی؟ شاید فرشته ای فصل هارا به اشتباه ورق زده باشد...

شیلا خداداد