به گزارش افکارنیوز،

گفتگوی مجریان شبکه خبر در شب زلزله تهران که به عنوان زن و شوهر درباره ایمنی فرزندانشان با هم صحبت کردند.