به گزارش افکارنیوز،

محمد رضا کارگر مدیر کل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی،اظهار کرد: برای بازدید موزه‌ها تحت نظر ستاد ملی کرونا عمل می‌کنیم، اما این که چه زمانی بازگشایی موزه‌ها انجام می شود، اطلاعی نداریم.

اخبار فرهنگ و هنر - مدیر کل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی در ادامه گفت: وظیفه ما این است که تمهیدات لازم را برای بازدید فراهم کنیم و آموزش‌های لازم رابرای همکارانمان در نظر بگیریم. به همین دلیل پروتکل‌هایی را برای زمانی که این بازگشایی صورت بگیرد، در نظر گرفتیم.

او افزود: به طور کلی ما به دنبال این هستیم که شرایط بهتری را هم برای مخاطبان و هم برای همکارانمان فراهم کنیم و برنامه ریزی‌هایی را برای آن درنظر داریم تا بعد از بازگشایی پیاده سازی کنیم.

کارگر گفت: در حال حاضر زمان بازگشایی موزه‌ها مشخص نیست و فعلا به دنبال ایجاد شرایط مناسب برای بازدید هستیم. البته ما در تلاش هستیم تا با استفاده از فضای مجازی رابطه‌ مخاطب را با موزه‌ها حفظ و گسترش دهیم چراکه فضای مجازی در این زمینه بسیار تاثیر گذار بوده و قصد داریم تا بعد از کرونا از این فضا بیشتر استفاده کنیم.