شعبده بازی امشب عصر جدید توسط  محمد حیدری و محمد خواجی جزو اجراهای حیرت انگیز شعبده بازی بود که یکی از شرکت کنندگان همراه با همسر خود این شعبده را انجام داد.

اخبار فرهنگ و هنر- در نهایت نیز این گروه شعبده بازی توانست به مرحله بعدی عصر جدید از سوی داوران این شوی استعدادیابی راه پیدا کند.

 

حجم ویدیو: 48.97M | مدت زمان ویدیو: 00:07:20