به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، خانه نمایش۲ بهعنوان سالنی جدید برای تئاتر تهران و با هدف استفاده از ظرفیتهای مخاطبان در نقاط مختلف شهر تهران مورد بهرهبرداری قرار گرفت. در مراسم افتتاحیه این سالن قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی با اشاره به مبنا و اساس بودن فرهنگ گفت: هر چه بیشتر باید این نگرش را تکثیر کنیم. نهادها و ارگانهای فرهنگی و خدماتی، هر جا که مجموعه و یا مدرسهای میسازند در کنارش مکانی فرهنگی نیز احداث کنند تا این مکانها در جایجای شهر تکثیر شود.

وی وجود چنین سالن‌هایی را در نقاط مختلف شهر باعثآشنایی مردم با برنامه‌های فرهنگی دانست و گفت: هنرمندانی که می‌خواهند کار فاخر کنند این‌ مکان‌ها فرصت لازم را برای فعالیت‌شان فراهم می‌کند.

آشنا تأکید کرد: مشکل جدی ما در کمبود مکان‌های فرهنگی یا توزیع درست این مکان‌ها است. ساخت و راه‌اندازی سالن‌هایی نظیر خانه نمایش۲ باید ادامه پیدا کند.

در ادامه رضا صابری از هنرمندان عرصه تئاتر ضمن ابراز خوشحالی از افتتاح سالن تئاتر در یکی از محلات شهر تهران یادآور شد: این موضوع دغدغه‌ای است که سال‌ها آن را حس می‌کنیم. احداثسالن‌ها در محلات مختلف کار بسیار خوبی است و نشان می‌دهد دوستان ما در عرصه مدیریت دغدغه تماشاگر را دارند.

سپس حمید شاه‌آبادی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه حرف در حوزه تئاتر زیاد است یادآور شد: اینکه چرا در شرایط ایده‌آلی در هنرهای نمایشی نیستیم، بخشی از آن برمی‌گردد به نبود پیوست فرهنگی در اجرای طرح‌های بزرگ ملی. نبود این پیوست کشور را با آسیب‌هایی مواجه می‌کند که یکی از آن‌ها قرار نگرفتن تئاتر در اولویت‌ها است.

وی ادامه داد: سالن‌های چند منظوره‌ای که طی سال‌های گذشته در کشور ساخته شده سالن‌های مناسبی برای تئاتر نیستند. ما در عرصه تئاتر باید برنامه‌ریزی لازم را انجام دهیم و شرایط را فراهم کنیم. باید بدانیم جنس اقداماتی که برای تئاتر شهرستان‌ها انجام شده با جنس حمایت‌هایی که از تئاتر تهران می‌شود متفاوت است. جا دارد برای تهران تدبیر جداگانه‌ای اندیشیده شود.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: گروه محوری و ساماندهی گروه‌های شهر تهران یکی از راهکارهای حل مشکلات تئاتر در تهران خواهد بود. فضای کالبدی تهران چون فضای کالبدی تخصصی تئاتر نیست نتوانسته به تئاتر کمک کند.

شاه‌آبادی معتقد است نیاز شهر تهران این است که در تمامی مناطق سالن‌های تئاتر وجود داشته باشد. وی ادامه داد: در تهران سالن‌هایی که بتوان برای تئاتر تجهیز کرد کم نیست ولی باید نگاه گروه محور و حمایت‌ از گروه‌های نمایشی در اداره‌کل هنرهای نمایشی وجود داشته باشد تا فشار روی تئاتر را کم کند.

اجرای مرشد شیرخدا از جمله برنامههای مراسم افتتاحیه خانه نمایش ۲ بود که با حضور تنها برخی از چهرههای هنری نظیر محبوبه بیات، مریم معترف و حسن باستانی برگزار شد.