به گزارش افکارنیوز،
شبکه ایران زنان؛ شناسایی و بررسی چالش های حوزه زنان و خانواده در برنامه بی قاب بی نقاب رادیو گفتگوامروز سه شنبه ۱۷ تیر ساعت ۱۶ در رادیو گفتگو چالش های حوزه زنان و خانواده به بحث و بررسی و نقد گذاشته می شود.

میهمانان برنامه:

اخبار فرهنگ و هنر - توران ولی مراد مدیر شبکه ایران زنان و مدیر شورای همکاری های زنان و دکتر محسن بدره عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با تخصص مطالعات زنان و خانواده

 

IMG-20200707-WA0138