به گزارش افکارنیوز به نقل از موسسه کتاب شهر ایران جمعیت "محافظت از قرآن کریم" اردن قرآن های دیجیتالی به زبان اشاره برای ناشنوایان تولید کرده اند.

این قرآنهای دیجیتالی در قالب لوحهای فشرده عرضه میشود و شامل تصاویری از قرآن کریم برای کمک به فهم ناشنوایان است.