محمد بازوپیشه، دومین اجرای قسمت پنجم از دور دوم عصر جدید را اجرا کرد. این شرکت کننده عصر جدید توانست 4 رای مثبت داوران را به دست آورد.

زمان جدید پخش عصر جدید 2 / اجراهای منتخب در فصل دوم عصر جدید

حجم ویدیو: 19.29M | مدت زمان ویدیو: 00:07:37