به گزارش افکار به نقل از خبرگزاري دانشجويان، سخنگوي فيسبوك تاييد كرده كه اين شبكه اجتماعي اندازه عكسهاي پروفايل را بزرگتر كرده اما هيچ گونه اطلاعات بيشتري در مورد دليل اين كار ارائه نداده است.

اين احتمال وجود دارد كه دليل اين كار راضي كردن برخي از كاربران باشد، چراكه در حال حاضر عكسهاي پروفايل آنها در ميان عكسهاي كاور تايم لاين آنها برجستهتر است.