به گزارش افکارنیوز به نقل ازایسنا ، مواد شوينده با افزودن آنزيمها، كارآيي بيشتري پيدا ميكنند. آنزيم در اصل كاتاليزوري است كه واكنش شيميايي را تسريع ميكند و افزودن آنزيمها به مواد شوينده باعث شكسته شدن لكه آلودگي به قطعات كوچكتري ميشود كه براحتي بوسيله آب از بين ميروند.

مواد شوینده آنزیم‌دار کارآیی بسیار بالاتری نسبت به مواد بدون آنزیم دارند و قیمت آنها نیز بیشتر است. آنزیم های اصلی برای شکستن چربی، پروتئین و نشاسته شامل لیپاز، پروتئاز، آمیلاز و سلولاز است.

در تحقیقات قبلی مشخص شده بود که آنزیم ها بصورت انفرادی می‌توانند به سطوح مختلف چسبیده و مورد استفاده مجدد قرار گیرند. دو تن از محققان عضو انجمن شیمی آمریکا روشی برای تولید آنزیم‌های چند بار مصرف ابداع کرده‌اند که می‌تواند به تولید مواد شوینده ارزان و با کیفیت منجر شود.

محققان هر چهار آنزیم را به قطعات پلاستیک(PVC) چسبانده ومیزان دوام و کارآیی آنزیم‌های تولیدی با این روش را مورد بررسی قرار دادند.

آنها لباس های سفید آلوده به نشاسته، ‌سبزی، تخم مرغ، خردل و روغن را با مواد شوینده حاوی این آنزیم های جدید شستند. مواد شوینده با این آنزیم جدید در مقایسه با مواد شوینده آنزیم دار متداول کارآیی بیشتری داشته و برای ۲۰۰ بار استفاده یا به مدت سه ماه فعال می‌مانند.

اين تحقيق بدان معناست كه مواد شوينده جديدي در راهند كه علاوه بر امكان استفاده در دفعات متعدد، هزينههاي خانوار را كاهش داده و شركتهاي توليد كننده مواد شوينده را با چلش جدي مواجه ميسازد.