مسعود ردایی تهیه کننده سینما در پاسخ به چرایی اینکه با وجود اعمال همه ترفند‌ها برای جذب مخاطب، اما کماکان سینما‌ها یکی از خلوت‌ترین مکان هاست و آیا خطر تعطیلی دائم در چنین شرایطی وجود دارد یا نه، گفت: به نظرم تعطیلی دائم نخواهیم داشت، ولی چنین وضعیتی تا یکی دو سال آینده و تا زمان کنترل کامل کرونا وجود دارد بالاخره این وضعیتی که کرونا ایجاد کرده و توصیه‌های پزشکی برای عدم حضور در جمع و مکان‌های سربسته، تاثیر مستقیم گذاشته است.

اخبار فرهنگ و هنر - او درباره ورشکستگی دائمی سینماگران و سالن‌ها بیان کرد: تاثیر می‌گذارد، اما به صورت ورشکستگی کامل نخواهد بود. باید توجه داشت کرونا روی بخش اقتصادی تمام صنایع تاثیر منفی گذاشته و بازخورد خوبی نداشته است و سینما نیز از این موضوع مستثنی نیست.

این تهیه کننده در پاسخ به این سوال که چرا مردم همه جا می‌روند، اما از سینما استقبال نمی‌کنند؟اظهار کرد: مواردی مانند رفتن به مسافرت و حضور در مراسم‌ و مکان‌های عمومی برای بهره بردن از فرصت‌ها با هدف رفع فشار‌های روحی است هرچند توصیه شده که ضرورتی هم ندارد، اما برای رفتن به سینما نیاز به اعصابی آرام و خیالی راحت است تا بتوان از دیدن فیلم لذت برد که در چنین شرایطی این پیش زمینه‌ها وجود ندارد بنابراین مخاطب خلاء ندیدن فیلم در سالن‌های سینما را در منزل و به صورت آنلاین پر خواهد کرد.