افکار

طی چند ماه اخیر که ویروس کرونا بر همه ی جهان سیطره یافته است و تاثیرش بر بسیاری از بخش های اقتصادی مخرب بوده و حوزه کتاب هم از این اتفاق مستثنی نیست و هر روز خبر می رسد که کتابفروشی ها در حال تعطیلی یا ورشکستگی هستند.

کد خبر: 992952