به گزارش افکارنیوز،

در متن توئیت سید عباس صالحی آمده است: 

اخبار فرهنگ و هنر - «پیامبر(ص) یک شخص یا یک رهبر دینی نیست، ناموس هویت یک و نیم میلیارد انسان است.

‌توهین به حضرتش آزادی بیان نیست، تازیانه به جسم و جان مسلمانان است.

‌با انبار باروت بازی نکنند.‬⁩»