به گزارش افکارنیوز،

افشین سنگ چاپ در سال 1375 وقتی 28 ساله بود که با خانوم بهار حقیقی ازدواج کرد و بعد از 12 سال خداوند فرزند دختری به او و همسرش داد که اسمش را حورا گذاشتند.

 

بهار حقیقی فیلمنامه نویس است و تاکنون چند تا از نوشته هایش هم ساخته شده است ، او مدتی هم دستیار و برنامه ریز بود و در واقع همکار افشین سنگ چاپ است.