به گزارش افکارنیوز،

متأسفانه باید اذعان کرد که اکثریت موتور سواران تاکستانی از عدم توجه به مقررات کامل راهنمایی و رانندگی در شهر متراکم و پرجمعیتی مانند تاکستان فاصله دارند و تردد با سرعت بالا و تخلف به جای ضابطه مندی و رعایت حدود و قوانین امنیت جانی بسیاری عابران، رهگذران، و شهروندان و حتی دانش آموزان را که هنگامی که از محیط امن خانه در بیرون حضور پیدا می کنند به خطر انداخته است.

از این رو حجم بالای ترافیکی که راکبان موتورسوار روزانه در مسیر خیابان ها، کوچه ها، میادین، بلوارها ها و بسیاری از دیگر مسیرهای اصلی و فرعی ایجاد می کنند جولان را برای هراس و اعتراض های شدید  بسیاری شهروندان تاکستانی ایجاد کرده است.

از همین رو رسیدگی به این معضل در شهر تاکستان توسط مأموران انتظامی و ترافیکی راهور از اهمیت خاصی برخوردار شده است، قانون مندی درست و صحیح اصل و حلقه فراموش شدن بسیاری راکبان موتورسوار در خیابان ها و کوچه پس کوچه های شهر تاکستان است.

2

بدون اینکه امروزه موتور سواران متوجه آسیب های مختلف خود باشند این معضل گسترش یافته و از مرز بی انظباطی نیز پا فراتر نهاده است، آنجایی که موتور سواران تاکستانی بدون نظر به قانون های مطرح و حق و حقوق شهروندان دیگر به دور زدن قوانین و ایجاد متعدد تخلفات دامن می زنندموجبات تأثر و اعتراض های شهروندان را پدیدار می کنند.

از همین رو و با توجه به حساسیت موضوع در کنار دیگر معضلات شهری تاکستان رعایت اصول ترافیکی در شهر تاکستان صاحب اهمیت شده است.

همچنین امروزه علاوه بر معضلات ترافیکی هجوم و یورش ترددکنندگان موتور سوار در حوزه های اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی نیز لطماتی را وارد کرده است.

این لطمات در بخش های تعرض به حق و حقوق و حتی برویط بسیاری از سرقت ها با استفاده از تخلف پذیر بودن آسان موتور به جای دیگر ابزارها مورد نظر است، به همین سبب البته نگفته نماند که مسئله تردد موتور سواران تاکستانی که لاینحل تاکنون باقی مانده است به بسیاری مناطق دیگر هم سرایت کرده است.

باید نشست و چاره رفع این معضل را با هماهنگی ها و برپایی جلسات با مدیران ترافیکی و شهری پیدا کرد، سرانجام تعامل و دور هم نشینی برای رفع یک معضل بی تردید به کاهش و یا از بین رفتن آن مسئله انجامیده و این دستاورد حضور و انجام مشترک یک کار در حوزه شهری است.

3

براین اساس شاخص ترین فعالیت ها البته تا به امروز توسط نیروی انتظامی به منظور کاهش حجم تخلفات حادثه ساز موتور سواران ایجاد شده است که به این سبب فعالیت مجموعه پلیس و راهور نیروی انتظامی شهرستان تاکستان اثرگذار و امیدآفرین برای کاهش حجم نارضایتی های بسیاری از شهروندان بوده است.