به گزارش افکارنیوز،

مجید عبدالهی در نخستین نشست مشورتی بخشداران استان قزوین با اشاره به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، تاکید کرد: مدیریت مصرف و هزینه، توجه به جلوگیری از فساد در نهادهای محلی و کمک به جذب سرمایه گذاری و کسب درآمد پایدار سه مولفه اقتصاد مقاومتی است که باید توسط دهیاران محقق گردد.

وی ادامه داد: توجه به اقتصاد مقاومتی، کاهش آسیب های اجتماعی در حوزه روستاها و تکریم ارباب رجوع نیز سه اصل مهم در نظر گرفته شده از سوی وزارت کشور است.

به گفته وی، بخشداران و دهیاران باید با تفکیک امور ملی از محلی و آشنایی کامل نسبت به وظایف خود و نیز آگاهی داشتن نسبت به بخش نامه ها و آیین نامه های ابلاغی در راستای تحقق درخواست های بخش خود، اقدام کنند.

عبدالهی با اشاره به وجود 38 هزار روستا و یک هزار و 243 شهر، یادآور شد: 71.5 درصد جمعیت کشور در شهرها و مابقی آن در روستاها زندگی می کنند.

وی با اشاره به نسبت معکوس این آمار در سال 35، اضافه کرد: متاسفانه تبدیل روستاها به شهر یا منطقه متصل و منفصل شهری بیشترین اتفاقی بوده که از سال 75 تا 95 به وقوع پیوست و این آمار را به دو برابر افزایش داد.

وی یادآور شد: 612 شهر در سال 75 وجود داشت که اکنون این تعداد به یک هزار و 243 شهر افزایش یافته و به طور طبیعی باعث کاهش جمعیت روستایی کشور نیز شده است.

مدیرکل دفتر امور هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ادامه داد: طی سال های 55 تا 65 روند مهاجرت از روستا به شهرهای بزرگ صورت گرفت اما اکنون این روند به صورت پلکانی شده و مهاجران به شهرهای کوچک و متوسط مهاجرت می کنند.

این مسئول در ادامه با اشاره به تصویب لایحه تبدیل روستاها به شهر از سوی مجلس شورای اسلامی در سال 89، اضافه کرد: براساس این قانون روستاهای مرکز بخش با هر تعداد جمعیت به شهر و روستاهای حریم شهرها به محدوده منفصل یا متصل شهری تبدیل می شوند.

وی ادامه داد: با وجود سه هزار و 977 روستا در حریم شهرها و سه میلیون نفر از جمعیت روستایی در این محدوده ها، درصورت اعمال مصوبه سال 89 باید 660 روستای ما به شهر تبدیل شوند.

وی اضافه کرد: از سال 90 تاکنون کمتر از 50 شهر در کشور تشکیل شده در حالی که در زمان دولت تدبیر و امید هیچ شهر جدیدی تشکیل نشده است.

وی به روشن بودن فرآیند تبدیل روستا به شهر اشاره و خاطرنشان کرد: رشد جمعیت روستایی واقع در حریم مراکز استان ها و کلان شهرها حدود 6 درصد و در سایر شهرهای بزرگ 4 درصد است در حالیکه متوسط رشد جمعیت کشور 1.29 درصد است.

وی در ادامه از بخشداران خواست تا با انتظام بخشیدن به امور اداری، مالی و فنی بخش های خود نسبت به کسب رضایت مردم بکوشند.

وی همچنین درباره سایت های دفن زباله، اظهار کرد: حدود سه هزار محل دفن زباله در کشور وجود دارد که حدود یک هزار و 400 سایت آن متعلق به زباله های روستایی است که باید در این زمینه به سمت ساماندهی و کاهش محل های دفن پسماندها پیش رفت.

این مسئول در پایان دفتر امور روستایی استانداری قزوین را در تعامل با وزارت کشور، اعمال مدیریت منظم روستایی، انتظام بخشی فنی، مالی و اداری و در نهایت اجرای سیاست های وزارت کشور در امور دهیاری ها جزو سه دفتر اول کشور معرفی کرد.