به گزارش افکارنیوز،

مرد میانسال خود را در باغات قزوین حلق آویز کرد. شنیده ها حاکیست: وی مردی است ۴۵ ساله و مشکل روانی داشته.

 

خودکشی در باغات قزوین + تصویر

 

گفته می شود وی اهل محمود آباد نمونه است و بخاطر برخی مشکلات دست به خود کشی زده است.

دو روز پیش نیز یک مرد دیگر در محمود آباد نمونه ودر خانه اش خود را حلق آویز کرده بود.