به گزارش افکارنیوز،

گرچه خبر لغو قراردادهای کارگران نساجی بروجرد از سه ماه قبل از اجرای این برنامه زمزمه شد اما بسیاری از مسئولین در صحبت های خود گفتند که خبری از تعدیل نیرو در این واحد صنعتی وجود ندارد و طرح نوسازی این کارخانه اجرا می شود و در عوض دو برابر نیروهای الان مشغول به کار می شوند.

برخی از مسئولین هم اظهار داشتند که تعدیل نیرو در فصل بهار و تابستان باشد تا کارگران در این مدت هم از بیمه بیکاری استفاده کنند و هم مشغول به کار دیگری شوند.

سرانجام اسفند ماه از راه رسید و دلهره کارگران نساجی بیشتر و بیشتر شد و این که چه کسانی در لیست لغو قرار داد هستند که 483 کاگر با سابقه های کاری متفاوت لغو قرار شدند و البته به آنها وعده داده شد که اول مهر 95 دوباره به کار بازخواهند گشت.

قرار است در طول این مدت طرح نوسازی در نساجی بروجرد اجرا شود و برای تولید پارچه از دستگاه های بهتری استفاده شود.

اما حالا از همه اینها که بگذریم حال و روز کارگرانی است که از کار بیکار شده اند و بعد از گذشت 37 روز، بیمه بیکاری این کارگران برقرار نشده و قرار است در تماس تلفنی به آنها برای برقراری بیمه بیکاری اطلاع داده شود.

این در حالیست که کارگران نساجی بروجرد گوش به زنگ تلفن هستند و برای برقراری بمه بیکاری انتظار می کشند .

البته چند روز بعد از تجمعات پی در پی کارگران در مقابل نساجی و تعیین تکلیف، گفته شد که مقدمات لازم برای برقراری بیمه بیکاری آنها انجام شده اما انگار هنوز این مقدمات پایان نیافته و بیمه بیکاری آنها برقرار نیست.

کارگران بیکار شده که امرار معاش خود را از این راه تامین می کردند حالا نه کار دارند و نه بیمه بیکاری و تنها انتظار می کشند.

می طلبد که مسئولین مربوطه برای برقراری بیمه بیکاری این کارگران در نزدیکترین زمان ممکن تلاش کنند.

البته طبق گفته ها قرار است که این تعداد کارگر اول مهر دوباره به کار بازگردند که امیدواریم با برقراری بیمه بیکاری و رفع مشکلات شرایط برای آغاز به کار مجدد این کارگران فراهم گردد.

در حال حاضر نساجی بروجرد با 500 نیرو در حال فعالیت است.