به گزارش افکارنیوز،

دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان اعلام کرد: حال مصدوم سیل دیشب خرم آباد رو به بهبودیست و برخی اخبار که از فوت دومین قربانی سیل دیشب حکایت می کند تکذیب می شود.

شهبازی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در این رابطه اظهارداشت: این دانشجوی اصفهانی مقیم خرم آباد دیشب بر اثر سیلاب در خیابان شورای خرم آباد به داخل کانال آب افتاد و مصدوم شد.