به گزارش افکارنیوز،

علی رنجبر ظهر امروز در جلسه ارزشیابی قضات استان لرستان که در سالن جلسات دادگستری لرستان برگزار شد، اظهار داشت: هدف از انجام بازرسی‌ها شناسایی نقاط قوت عملکردی و احتمالاً ضعف‌های موجود و آسیب‌شناسی رفتاری و قضایی در دستگاه قضایی کشور است.

وی با مثبت ارزیابی کردن فعالیت هیئت بازرسی در این راستا افزود: هیئت بازرسی تذکرات لازم را با حضور در شعبات به‌صورت محرمانه به برخی از قضات ارائه داده‌اند و بر اساس جمع‌بندی انجام‌شده از میان کارکنان قضایی 16 نفر از قضات عالی‌رتبه در حد تشویق بودند و نمرات دیگر کارکنان نیز بسیار نزدیک بود و انتخاب این تعداد با سختی انجام شد و علاوه بر آن این تعداد از قضات از میان افرادی انتخاب‌شده‌اند که در پنج سال گذشته تشویق نشده‌اند.

معاون دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات انتخاب قضات نمونه را بر اساس معیارها و شاخص‌های اعلام‌شده در ماده 24 آئین‌نامه مربوطه دانست و عنوان کرد: اعطای الواح تقدیر یکی از انواع تشویق‌های قوه قضائیه برای قضات نمونه است که تاکنون انجام‌ شده و علاوه بر آن نوع دیگر تشویق ارتقا پایه شغلی قضات است که در پایان بازرسی‌ها این امر مشخص می‌شود و سمت این افراد ارتقا می‌یابد و در حال حاضر نیز نزدیک 6 هزار نفر از کارکنان قضایی در سراسر کشور تقاضای ترفیع پایه کرده‌اند که این ترفیع پایه‌ها با نظر مثبت انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: کسانی که به‌عنوان نمونه انتخاب می‌شوند مسئولیت سنگینی بر دوش آن‌هاست و انتظارات از آن‌ها بالاست و باید سرعت عمل آن‌ها بهتر از گذشته باشد.

رنجبر تأکید کرد: هدف اصلی از این تشویق‌ها ارتقا تشکیلات قضایی است و این ارتقا به معنای کفایت عدل قضایی است و این مهم زمانی تحقق خواهد یافت که خروجی‌های کار حاکی از تحقق عدالت قضایی در جامعه باشد و مردم شهد شیرین عدالت قضایی را بچشند.