به گزارش افکارنیوز،

این تخته سنگ چند تنی، بالاتر از روستای ازراک، از صخره های کنار جاده جدا شد و پس از سقوط و طی کردن عرض این محور با برخورد به حفاظ جاده از حرکت ایستاد.

سقوط این تخته سنگ خوشبختانه خسارت جانی نداشت.

ریزش سنگ در محور کرج – چالوس ، نوروز امسال سبب بسته شدن چند باره این جاده ارتباطی شده بود.  

 

 

 

سقوط سنگ غول پیکر در جاده قدیم چالوس مرزن آباد+ تصاویر

سقوط سنگ غول پیکر در جاده قدیم چالوس مرزن آباد+ تصاویر

سقوط سنگ غول پیکر در جاده قدیم چالوس مرزن آباد+ تصاویر