به گزارش افکارنیوز،

محمد میرزابیگی در حاشیه مراسم یاد بود مصطفی صادقی تکنیسین اورژانس هوایی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سال گذشته ۱۶ هزار پرستار جذب مراکز درمانی شدند و امسال ۱۱ هزار و ۲۰۰ پرستار را جذب خواهیم کرد.

معاون پرستاری وزیر بهداشت با بیان اینکه آبان ماه آزمونی برای جذب پرستار برگزار می شود، گفت: نیاز های گروه پرستاری از طریق شرکت های طرف قرار داد تامین خواهد شد و اگر شرکت ها در پرداخت حقوق به هر دلیلی کوتاهی کند دانشگاه می تواند قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ کند.

میرزا بیگی با اشاره به اینکه میزان حقوق و مزایای پرستاران در رده های مختلف تعیین شد ، ادامه داد: کارشناسان پرستاری کمتر از  دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق دریافت نخواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه ۲۹۰ هزار نفر پرستار تا چهار سال آینده به دلیل کمبود جذب خواهیم کرد ، گفت: نظام سطح بندی افزایش تعداد پرستاران را به دنبال دارد.

وی در پایان گفت: موسسه کار آفرین آباد سلامت  طرف قرار داد مراکز درمانی و بیمارستان هاست که نیروهای پرستاری را  تامین می کند و در حال حاضر هفت هزار نفر مشغول  در مراکز درمانی هستند.