به گزارش افکارنیوز،

کمپین قرائت همگانی زیارت اربعین، ساعت ۱۰ صبح روز اربعین، روی پشت بام ها و ایوان منازل برگزار می شود.