آزمون ورودی حوزه های علمیه خواهران برای ورود به سطح ۲ حوزه یا کارشناسی امروز به طور همزمان در۱۱۶ مرکز از سراسر کشور برگزار شد.
مدیر سنجش و پذیرش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران گفت: در این آزمون بیش از ۲۰ هزار نفر از خواهران علاقمند به تحصیلات حوزوی شرکت کردند و به ۱۰۰سوال تستی از کتب دوره متوسطه پاسخ دادند.
نتایج آزمون کتبی ۱۰ خرداد از طریق سایت: whe. ir اعلام می شود.

آقای محدثافزود: پس ازآزمون کتبی پذیرفته شدگان در مصاحبه حضوری شرکت می کنند که درنهایت ۱۲ هزار نفر برای سال تحصیلی ۹۱-۹۲ پذیرفته می شوند.
۳۰ هزار خواهردر ۲۸۷ مدرسه علمیه و ۴۴ موسسه آموزش عالی حوزوی در سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند.

منبع: واحد مرکزی خبر