درباره انجام برخی بازی‌های رایانه‌ای سوالی از  رهبر معظم انقلاب  پرسیده شد که پاسخ این سوال در پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری  قرار گرفت.

سوال: آیا انجام بازی‌هایی که حکم قمار را دارند (مانند پاسور) به وسیله کامپیوتر یا مانند آن در نت نیز حرام می‌باشد؟

جواب: بازی‌هایی که به دلیل قمار بین دو طرف، حرام بوده اگر از طریق رایانه و به تنهایی باشد و برد و باختی در آن نباشد، فی نفسه جایز است.