کانال فقه و احکام رهبر معظّم انقلاب اسلامی در شبکه مجازی جدیدترین استفتاء از معظم‌له و جواب ایشان را درباره دو موضوع مهم منتشر کرده است.

مشخص نکردن مهریه در عقد

عدم ذکر مهریه «عمداً یا به خاطر فراموشی» در عقد دائم و موقت، چه حکمی دارد؟

در عقد دائم، ذکر مهریه شرط نیست و اگر مهریه معین نشود، عقد صحیح است و چنانچه آمیزش جنسی صورت گرفته باشد زن مستحق مهر المثل است؛ ولی در عقد موقت تعیین و ذکر مهریه، جزء ارکان عقد بوده و بدون آن عقد باطل است.

آیا تعیین «مهریه» برای ازدواج الزامی است؟

شک در وضو پس از نماز

اگر کسی بعد از نماز شک کند که وضو گرفته یا نه، وظیفه او چیست؟

نماز خوانده شده صحیح است، ولی باید برای نماز‌های بعدی وضو بگیرد.