اهمیت حدیث در میان مسلمانان از آن روست که از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.

امام على علیه السلام:

الإیمانُ أن تُؤثِر الصِّدقَ، حیثُ یَضُرُّکَ على الکِذبِ، حیثُ یَنفَعُکَ.

ایمان آن است که راستى را اگر چه به زیانت باشد بر دروغ؛ گر چه به سودت باشد، ترجیح دهى.

نهج البلاغة: الحکمة ۴۵۸