اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.

امام علی علیه السلام:

زکوةُ العَقلِ احتِمالُ الجُهّالِ.

زکات عقل تحمّل نادانان است.

تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ص ۵۶