نماز امام زمان از نمازهای مستحبی شیعیان که دو رکعت است و آیه «إیاکَ نَعْبُدُ وَ إیاکَ نَسْتَعین» از سوره حمد در آن صد بار تکرار می‌شود. در آداب مسجد جمکران به خواندن این نماز توصیه شده است. این نماز را سید بن طاووس در دو کتابش نقل کرده و در یکی از آنها، سند این نماز را یکی از توقیعات امام زمان(عج) بیان کرده است.

چگونه‌خواندن نماز امام زمان(عج)

نماز امام زمان(عج) مانند دیگر نمازهای مستحبی دو رکعت است. در هر رکعت هنگام خواندن سوره حمد، آیه «إیاکَ نَعْبُدُ وَ إیاکَ نَسْتَعین» صد بار تکرار می‌شود و پس از آن، سوره توحید خوانده می‌شود. در برخی منابع آمده است که هر کدام از ذکرهای رکوع(سُبْحانَ رَبِّی العَظیمِ وَ بِحَمْدِهِ) و سجده(سُبْحانَ رَبِّی الاَعْلیٰ وَ بِحَمْدِهِ) هفت بار تکرار شود و در برخی عدد خاصی ذکر نشده است.

پس از پایان نماز یک بار « لا إلهَ اِلّا الله» گفته شده و تسبیحات حضرت زهرا خوانده می‌شود، پس از آن به سجده رفته و صد بار صلوات فرستاده می‌شود.