اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.

امام کاظم (ع):

قِلَّهُ المَنطِقِ حُکم عَظیمٌ، فَعَلَیکُم بِالصَّمتِ فَانَّهُ دَعَهٌ حَسَنَهٌ وَ قِلَّهُ وِزرٍ وَ خِفَّهٌ مِنَ الذُّنوبِ.

کم گویی، حکمت بزرگی است ، بر شما باد به خاموشی که آسایش نیکو و سبک‌باری و سبب تخفیف گناه است.

بحاالانوار (ط-بیروت)، ج ۷۵، ص ۳۰۹