اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.

امام رضا (ع) فرمودند:

من قرا فى شهر رمضان ایة من کتاب الله کان کمن ختم القران فى ... من الشهور.

هر کس ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را قرائت کند، مثل این است که در ماه‌هاى دیگر تمام قرآن را بخواند.

بحار الانوار/ ج ۹۳/ ص ۳۴۶