افکار

مراسم احیای شب نوزدهم رمضان، بامداد یکشنبه ۱۲ اردیبهشت در زندان یزد برگزار شد.

مراسم احیای شب نوزدهم رمضان ، بامداد یکشنبه ۱۲ اردیبهشت در زندان یزد برگزار شد.

 

 

 

کد خبر: 1051765