تصویری از محراب مسجد کوفه ، محل به شهادت رسیدن حضرت علی علیه السّلام .

محراب مسجد کوفه

محراب مسجد کوفه