اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.

امام صادق (ع) :

لَولا أنَّ اللّهَ تَبارَکَ وتَعالى خَلَقَ أمیرَ المُؤمِنینَ علیه السلام لِفاطِمَةَ، ما کَانَ لَها کُفؤٌ عَلى ظَهرِ الأَرضِ؛ مِن آدَمَ ومَن دونَهُ.

اگر [این گونه]نبود که خداوند (تبارک‌وتعالى)، امیر مؤمنان (ع) را براى فاطمه آفرید، در روى زمین، از آدم و غیرِ آن، همسنگى براى او یافت نمى‌شد.

الکافی، ج ١ ،ص ٤٦١ ،ح ١٠