افکار

روز نهم ذی‌حجه و دومین روز از ایام حج است که روز عرفه نام دارد. در این روز، حج‌گزاران از ظهر تا غروب شرعی این روز را در عرفات وقوف می‌کنند.

روز نهم ذی‌حجه و دومین روز از ایام حج است که روز عرفه نام دارد. در این روز، حج‌گزاران از ظهر تا غروب شرعی این روز را در عرفات وقوف می‌کنند.

 

 

 

کد خبر: 1068478