اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.

امام سجاد (ع):

إنَّ أفْضَلَ الْجِهادِ عِفَّةُ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ.

با فضیلت‌ترین و مهمترین مجاهدت ها، عفت شکم و عورت است (از چیز‌های حرام و شبهه ‌ناک). ‌

حدیث روز/ برترین جهاد‌ها در کلام امام زین العابدین (ع)

مشکاة الانوار: ص ۱۵۷، س ۲۰