اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.

کلام حق بگوییم یا سکوت کنیم؟

امام صادق (ع):

کَلامٌ فى حَقٍّ خَیرٌ مِن سُکوتٍ عَلى باطِلٍ.

سخن گفتن درباره حق از سکوت بر باطل بهتر است.

من لا یحضره الفقیه ج ۴، ص ۳۹۶