روایت حجت الاسلام عالی از رعایت دستورالعمل های بهداشتی در هیئات را در ادامه می شنوید.