اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم ، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.

سه شرط که انسان با رعایت آن ها هیچگاه پشیمان نمی شود

امام علی (ع):

ثلاث من کنّ فیه لم یندم: «ترک العجلة، و المشورة، و التوکّل عند العزم على اللّه عزّ و جلّ».

سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند، پشمیان نگردد: ۱ - اجتناب از عجله، ۲ - مشورت کردن، ۳ - و توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری.

بحار الانوار (ط-بیروت) ج ۷۵، ص ۸۱، ح ۷۴