اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم ، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود و همچنین، احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی هستند.

آثار انجام کار نیک در نگاه امیرالمومنین (ع)

امام علی (ع):

کَثرَةُ اصطِناعِ المَعروفِ تَزیدُ فِى العُمُرِ وَ تَنشُرُ الذِّکرَ.

زیاد کار نیک انجام دادن، عمر را می‌افزاید و نام را پرآوازه می‌سازد.

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۳۸۶، ح ۸۸۳۰