اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم ، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.

حدیث امام علی (ع) درباره غفلت از یاری رساندن به دوستان

امام علی علیه السلام:

مَنْ نَامَ عَنْ نُصْرَةِ وَلِیِّهِ انْتَبَهَ بِوَطْأَةِ «عَدُوِّهِ»

هر که از یاری رساندن به دوستش غفلت ورزد، با گام های دشمنش هشیار می گردد.

غررالحکم: ح 8673