سرویس مذهبیافکار نیوز- مرحوم مجلسی در کتاب حق الیقین در بیان معجزات رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نوشت که احادیثمتواتره خاصه و عامّه دلالت دارند بر اینکه معراج آن حضرت با بدن شریف بوده، نه با روح بی بدن و در بیداری بوده، نه در خواب. و در میان قدمای علماء شیعه در این خصوص شبهه و اختلاف نبوده، چنانکه ابن بابویه و شیخ طوسی و دیگران تصریح به این مطلب نموده اند.

و اتّفاق این است که معراج مشهور، پیش از هجرت واقع شد و محتمل است که بعد از هجرت به مدینه نیز واقع شده باشد، چنانکه جمعی از علماء قائل شده اند که معراج آن حضرت مکرّر واقع شده است. و ابن بابویه و صفّار و دیگران از حضرت صادق(علیه السّلام) روایت کرده اند که حقتعالی پیغمبر خود حضرت رسول(صلّی الله علیه و آله و سلّم) را صد و بیست و چهار مرتبه به آسمان برد و در هر مرتبه، در باب ولایت امیرالمؤمنین و سایر ائمه(علیهم السّلام) زیاده از سایر واجبات تأکید و مبالغه فرمود.

و ابن بابویه به سند معتبر از حضرت صادق(علیه السّلام) روایت نموده که آن حضرت فرمود از شیعه ما نیست کسی که یکی از چهار چیز را انکار کند:
اوّل: معراج رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم)
دوّم: سؤال قبر.
سوّم: آفریده شدن بهشت و دوزخ.
چهارم: شفاعت حضرت رسول(صلّی الله علیه و آله و سلّم) و اولاد طاهرین او را.

و در حدیثموثّق از حضرت صادق(علیه السّلام) روایت کرده که هر که ایمان نیاورد به معراج، تکذیب کرده است رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) را.

منبع:
۱. حق الیقین، مرحوم مجلسی(ره).
۲. نسیمی از بوستان دوست، ص ۹۹.