زیارت حرم امام حسین (ع) کودک و بزرگسال و پیر نمی‌شناسد؛ من از کودکی عاشقت بوده‌ام... صلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ یَا أَباعَبْدِاللَّه.

تصویری دیدنی از حرم امام حسین (ع)