اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم ، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.

حدیث پیامبر اکرم (ص) درباره کسب روزی و انجام فرائض دینی

پیامبر اکرم (ص):

لا تَتَشاغَلْ عمّا فُرِضَ علَیکَ بِما قد ضُمِنَ لَکَ فإنّهُ لَیسَ بفائتِکَ ما قد قُسِّمَ لَکَ، و لَستَ بِلاحِقٍ ما قد زُوِیَ عنکَ.

مبادا با پرداختن به کسب روزى تضمین شده، از آنچه بر تو واجب شده است بازمانى؛ زیرا قسمت تو از روزى مى‌رسد و آنچه قسمت تو نباشد به آن دست نمى‌یابى.

بحار الأنوار: ج ٧٧ ص ١٨٧ ح ١٠