اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم ، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.

حدیث امام علی (ع) درباره شناخت خداوند

امام علی علیه السلام:

مَن عَرَفَ اللّهَ کَمُلَت مَعرِفَتُهُ.

هر که خدا را شناخت، شناختش کامل گشت.

غرر الحکم: ج ٥ ص ٢٠٦ ح ٧٩٩٩