اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.

حدیث روزسخن امام علی (ع) درباره فواید مشورت با دشمن

امام علی علیه السلام:

استَشِر أعداءَکَ تَعرِف مِن رَأیِهِم مِقدارَ عَداوَتِهم وَمَواضِعَ مَقاصِدِهم.

با دشمنانت مشورت کن تا اندازه دشمنى و اهداف و مقصودشان را از نظرشان دریابى.

غرر الحکم: ح ٢٤٦٢