اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم ، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود و همچنین، احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی هستند.

چرا حجاب؟

امام علی علیه السلام در روایتی به دلیل حجاب بانوان اشاره کرده‌اند.

امام علی علیه السلام:

صِیانَةُ المَرأةِ أنعَمُ لِحالِها وَ أدوَمُ لِجَمالها

صیانت زن او را شاداب‌تر و زیبایی اش را پایدارتر می‌کند.

غررالحکم: ۵۸۲۰