حجت‌الاسلام محسن قرائتی معلم و مفسر قرآن کریم در بیست‌وسومین قسمت از برنامه سخن قرآن به شرح موضوع ایمان ارزشمند پرداخت.

انسان وقتی نیازش بیشتر است باید بیشتر سمت خدا برود، قرآن می‌گوید: وقتی شما گیر می‌کنید و گرفتار می‌شوید می‌گویید الله. اما کمال در این است که انسان چه گرفتار باشد و چه نباشد سمت خدا برود. قرآن می‌گوید: سوار کشتی می‌شوند، گرفتار می‌شوند در حال غرق شدن می‌گویند: «یا الله»، اما همین که نجاتشان می‌دهیم فراموش می‌کنند.

در برخی شرایط لازم است، بیشتر دعا کنیم، گاهی پول بیشتر لازم است، امام سجاد (ع) می‌فرماید: خدایا وقتی پیر شدم رزقم را بیشتر کن. این درست است، چون پدربزرگ می‌شوی، عیدی باید بدهی و هزینه‌ها بیشتر است، و یا امام سجاد می‌فرماید: وقتی مسئول شدم به من قدرت بیشتر بده، زیرا مردم از مسئولان انتظار زیاد دارند و باید بیشتر کار کنم. پس گاهی نیاز است بسته به شرایط از خدا بیشتر بخواهیم و در شرایط سخت بیشتر دعا کنیم.

اینکه انسان غافل به خدا گره می‌خورد خودش با ارزش است، وصل به خدا ارزش دارد ولو خدا حرف ما را گوش ندهد و اجابت نکند. همین ارتباط ضعیف یا قوی ارزش دارد و لذت بخش است، همین که انسان می‌گوید «با الله» استجابت است. گاهی اگر دعا مستجاب شود ما دیگر دعا نمی‌کنیم و این حکمت خدا است که ارتباط ما با او قطع نشود.

قرآن می‌گوید: یاران پیامبر (ص) در یکی از جنگ‌ها به بن بست سیدند و به پیامبر (ص) گفتند: پس کو نصرت خدا، در حالی که حکمت در این بود که فوراً پیروز نشوند.