اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم ، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود و همچنین، احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی هستند.

دو خصلت مهم برای انسان ها

حضرت فاطمه علیهاالسلام در روایتی به دو خصلت مهم برای انسان ها اشاره کردند.

حضرت فاطمه علیهاالسلام:

خِیارِکُم ألیَنُکُم مَناکِبَهُ و أکرَمُهُم لِنِسائِهِم

بهترین شما کسانی اند که با مردم نرم ترند و زنان خویش را بیشتر گرامی می دارند.

دلائل الإمامه، ص ۷۶